NHÂN ÁI VAschools

TP.HCM bước vào giai đoạn bình thường mới cũng là lúc chương trình “Đồng hành cùng con” được thực hiện bởi Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) bắt đầu hành trình thực hiện sứ mệnh của mình để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong học tập.

ALBUM “NHÂN ÁI VASCHOOLS”