CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TÂM LÝ

VAschools

VAschools giúp học sinh nhận thức đúng về bản thân, nâng cao sự tự tin đúng chất trong học tập và trong cuộc sống.Học cách quý trọng và tin tưởng vào bản thân; biết cách và sẵn sàng tham gia những trải nghiệm mới. Tôn trọng sự khác biệt của mọi người, mạnh dạn thể hiện quan điểm cá nhân trong sự biết ơn và tôn trọng người khác.