THÀNH TÍCH HỌC SINH

Em Từ Trung Du, học sinh lớp 10A, Trường Việt Mỹ Quận 11

Em May Tuyết Rajtboriraks, học sinh Lớp 12A, Trường Việt Mỹ Quận 11

Em Thang Mỹ Dung, lớp 12-1

Trường Việt Mỹ Quận Tân Bình

Đạt Giải Nhất Thành Phố cuộc thi “Vô Địch Tin Học Văn Phòng Thế Giới 2020”.
Em Lâm Thị Hương Giang, lớp 12-1 Trường Việt Mỹ Quận Tân Bình Đạt giải khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi “Vô Địch Tin Học Văn Phòng Thế Giới 2020”.