UPPER SECONDARY SCHOOL

Mục tiêu: Trường Việt Mỹ sẽ đào tạo học sinh phát triển toàn diện; có nhân cách và trí tuệ Việt Nam, có bản lĩnh và trình độ hội nhập với Thế giới.

Student Care at

VAschools

CƠ SỞ TRƯỜNG THPT VIỆT MỸ TẠI CÁC TỈNH – THÀNH

Ho Chi Minh City

District 11

Address: 252 Lac Long Quan Street, Ward 10, District 11, Ho Chi Minh City
Phone: (028) 3858 5300 – 3963 3602

Tan Binh District

Address: 806 Au Co Street, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Phone: 028 73073 806

Can Tho

Address: B2 Street, Thien Loc Residential Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Phone: (0292) 625 5554

Vung Tau

Address: 95 Ly Thuong Kiet Street, Ward 1, Vung Tau City
Phone: (0254) 3560 096 – 3560 098