LỘ TRÌNH HỌC TẬP

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ

VAschools đào tạo Chương trình Giáo dục Quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam kết hợp Chương trình Tiếng Anh Cambridge.
 • Chương trình Giáo dục Mầm non (18 tháng đến 5 tuổi)
 • Chương trình Giáo dục Tiểu học
 • Chương trình Giáo dục Trung học cơ sở
 • Chương trình Giáo dục Trung học phổ thông
 • KHỐI LỚP: 18 tháng đến 5 tuổi
 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Mầm Non 5 tuổi của Bộ GD&ĐT
 • KHỐI LỚP: Lớp 1 – Lớp 5
 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu Học của Bộ GD&ĐT
 • CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE: Chứng chỉ Tiếng Anh FLYERS (A2 / IELTS 3.0 – 4.0)
 • KHỐI LỚP: Lớp 6 – Lớp 9
 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA: Bằng tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở của Bộ GD&ĐT
 • CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE: Chứng chỉ Tiếng Anh KET / PET / IELTS Foundation (B1 / IELTS 4.0 – 5.0)
 • KHỐI LỚP: Lớp 10 – Lớp 12
 • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA: Bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông của Bộ GD&ĐT
 • CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE: Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS, TOEFL ITP (B2 / IELTS 6.5)