EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – SKILLS

Chương trình ngoại khóa tại Hệ thống trường Việt Mỹ là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú giúp phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi cho học sinh.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi học tập ngoài trời, vui chơi tập thể theo chuyên đề và các chuyến tham quan đến những di tích lịch sử, môi trường thiên nhiên, các đơn vị sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng để học sinh có trải nghiệm thực tế ngoài trang sách.

VAschools khuyến khích học sinh cùng tham gia hoặc tự tổ chức các chương trình như bảo vệ môi trường, hoạt động từ thiện nhằm xây đựng cho các em tinh thần hướng đến cộng đồng và bồi đắp lòng nhân ái, thể hiện tình thương yêu và biết giúp đỡ mọi người.

VAschools liên kết với các tổ chức huấn luyện chuyên nghiệp tổ chức, bao gồm các bộ môn như nhảy múa, bơi lội, nấu ăn, leo núi, yoga, bóng đá, bóng rổ… nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi và vận động song song với việc phát triển năng khiếu của học sinh sau giờ học chính khóa ngay tại trường.

Clubs

Students can easily choose from and participate in physical activity clubs such as football, basketball, badminton, and swimming, or creative entertainment clubs such as arts and crafts, music, dance, and film. Those who wish to enhance their analytical skills can participate in chess clubs, intellectual games, and science-related activities. The clubs are led by foreign and Vietnamese teachers.

Skills Education

VAschools collaborates with professional training organizations offering a variety of activities such as dancing, swimming, cooking, rock climbing, yoga, football, basketball, and more to meet students’ entertainment, leisure, and physical development needs after regular school hours.

VAschools students
showcase talents

Students actively participate and showcase their talents in creative and cultural activities, fostering an understanding of the cultures of different ethnic groups and nations. These events are organized on occasions such as the Mid-Autumn Festival, Halloween, Vietnamese Teachers’ Day, Christmas, Tet (Vietnamese New Year), and International Women’s Day.

SỰ KIỆN – LỄ HỘI

Học sinh tham gia vào những hoạt động tìm vui chơi, sáng tạo, chia sẻ nhằm tìm hiểu văn hóa của dân tộc và các quốc gia khác được tổ chức vào các dịp như Tết Trung thu, Halloween, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Giáng sinh, Tết, Ngày Quốc tế Phụ nữ..