Thông báo Danh mục SGK Lớp 10 sử dụng trong năm học 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT VIỆT MỸ ANH

DANH MỤC SGK LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

STT Môn Danh mục SGK Nhà xuất bản Ghi chú
1 Toán 10 (tập 1, tập 2) Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
2 Chuyên đề học tập Toán 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
3 Ngữ Văn 10 (tập 1, tập 2) Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
4 Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
5 Tin học 10 Bộ sách Cánh diều NXB Đại học Sư phạm
6 Hóa học 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
7 Chuyên đề học tập Hóa 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
8 Sinh học Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
9 Chuyên đề học tập Sinh học 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
10 Vật lí 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
11 Chuyên đề học tập Vật lí 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
12 Lịch sử 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
13 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
14 Địa lí 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
15 Chuyên đề học tập Địa lí 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
16 Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 Friends Global NXB Giáo dục Việt Nam
17 Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 10 Bộ sách Chân trời sáng tạo 1 NXB Giáo dục Việt Nam
18 Giáo dục kinh tế và pháp luật Bộ sách Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam
19 Giáo dục thể chất Giáo Dục thể chất: Bóng đá 10 (Cánh diều)
Giáo dục thể chất: Bóng rổ 10 (Cánh diều)
Giáo dục thể chất: Cầu lông 10 (Cánh diều)
NXB Đại học Sư phạm
20 Giáo dục Quốc phòng và An ninh Bộ sách Cánh diều NXB Đại học Sư phạm Tp.HCM
0916 303 252
Liên hệ