TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG VIỆC CHỌN TRƯỜNG CHO CON

Chất lượng giáo viên, nhân viên, là một trong những yếu tố quan trọng làm nên giá trị giáo dục của một trường học. Và chất lượng giáo viên cũng là một yếu tố quan trọng mà phụ huynh cần lưu tâm bên cạnh cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy.

Vậy, những tiêu chí nào giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá chất lượng giáo viên ở trường mà mình dự định gửi gắm các con?

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Phụ huynh có thể tìm hiểu quy trình tuyển dụng thông qua các thông tin được đăng tải công khai hoặc qua sự tự vấn, quan sát của các tư vấn viên ở ngôi trường mà mình quan tâm.

Với quy trình tuyển dụng kỹ càng, nhiều bước, và nhiều yêu cầu cao, phụ huynh có thể yên tâm về chất lượng giáo viên tại trường.

BẰNG CẤP CỦA GIÁO VIÊN

Phụ huynh có thể yêu cầu được giới thiệu về trình độ chuyên môn, bằng cấp đầu vào mà nhà trường bắt buộc đối với mỗi giáo viên để biết chính xác năng lực chuyên môn của các giáo viên giảng dạy tại trường.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Phương châm và định hướng giáo dục của nhà trường sẽ liên quan mật thiết đến phương pháp giáo dục mà nhà trường áp dụng trong việc giảng dạy. Điều đó cũng là tiêu chuẩn để mỗi giáo viên áp dụng vào việc dạy học cho học sinh.

Với đội ngũ hàng trăm giáo viên Việt Nam và nước ngoài giàu nhiệt huyết, vững chuyên môn, tràn đầy sáng tạo được VAschools tuyển chọn bài bản, học sinh sẽ được thụ hưởng và học tập với các phương pháp, công nghệ tiên tiến như học sinh các nước phát triển.

0916 303 252
Liên hệ