Quy trình

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

1. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN​

 

BẬC HỌC 

ĐIỀU KIỆN 

MẦM NON 

  Độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT

 

TIỂU HỌC

– Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

– Học lực Khá trở lên, Hạnh kiểm: Khá

TRUNG HỌC

CƠ SỞ 

– Độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT

– Được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

– Học lực & Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên

– Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào.

TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG 

– Độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT

– Đã tốt nghiệp trung học cơ sở

– Học lực & Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên

– Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào.

Lưu ý:

a)  Đối với học sinh chuyển trường:

– Học sinh phải có đủ hồ sơ, Học bạ các lớp trước khi xin vào lớp mới (đủ điều kiện lên lớp).

– Xếp loại Học lực & Hạnh kiểm cuối năm từ khá trở lên và Thực hiện đầy đủ – Đ (đối với Tiểu học), không bị kỷ luật ở trường cũ.

– Học sinh chỉ được chuyển trường giữa năm học khi đã hoàn tất một học kỳ và gửi kèm bảng điểm photo của học kỳ đó

b) Nhà trường sau khi đánh giá kết quả sẽ gửi thông báo cho phụ huynh nếu học sinh vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào.

c) Nếu học sinh chưa học gì về tiếng Anh sẽ không phải qua kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào mà được xếp thẳng vào lớp căn bản theo đúng bậc học của mình.

3. NHẬP HỌC CHÍNH THỨC

– Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo đúng thời hạn quy định của nhà trường 

– Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu nhà trường)
  • Giấy khám sức khỏe
  • Bản sao giấy chứng nhận đã tiêm chủng (đối với Mầm non)
  • Bản sao giấy khai sinh (trích lục), hoặc Bản dịch khai sinh có công chứng (nếu là người nước ngoài)
  • Bản sao Hộ khẩu, hoặc Bản sao Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)
  • Học bạ
  • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với Trung học cơ sở)
  • Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời (đối với Trung học phổ thông)
  • Giấy giới thiệu chuyển trường (đối với học sinh chuyển trường)

Phiếu đăng ký nhập học vui lòng tải về tại đây

Lưu ý:

a) Hồ sơ nhập học của học sinh phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định nhà trường.

b) Kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh trong giai đoạn trước khi xin về trường do phụ huynh cung cấp sẽ được bộ phận Tuyển sinh kiểm tra, đánh giá tính chính xác và trung thực.

c) Hồ sơ sức khỏe cùng với đánh giá cảm quan cho thấy học sinh không có tình trạng thiếu sức khỏe, hiện tượng thiểu năng trí tuệ, bệnh tự kỷ.

 

 

11051 Total Views 0 Views Today
Họ tên
Điện thoại
Email
Nội dung liên hệ
| Gia xe tai Hyundai hd72 lap rap | gia xe tai Hyundai HD99 thung dong lanh | Xe tai Hyundai hd72 nhap khau | Xe tai Hyundai HD99 thung bat | Xe tai Hyundai hd72 lap rap | gia xe tai Hyundai HD99 | Gia xe tai Hyundai hd72 nhap khau | gia xe tai Hyundai HD99 thung kin | Gia xe tai Hyundai hd65 ha tai | gia xe tai Hyundai moi nhat 2017 | xe ben Hyundai hd65 ha tai | Xe tai Hyundai HD99 6.5 tan | Xe tai Hyundai hd65 lap rap | Xe tai Hyundai HD99 thung kin | Gia xe tai Hyundai hd65 lap rap | xe tai Hyundai HD99 thung dong lanh | xe tai Hyundai hd65 ha tai | Bang gia xe tai hyundai 2017 | Gia xe ben Hyundai hd65 ha tai | gia xe tai Hyundai HD99 thung bat