Lễ “Tri Ân Và Trưởng Thành” Của Học Lớp 12 Niên Khóa 2017 – 2020

Lại thêm một lứa đại bàng của VAschools rời tổ, đã đến lúc những chú chim non đập cánh vươn mình ra khắp năm châu bốn bể; có bạn sẽ xây dựng ước mơ ở chân trời Mỹ, Úc, Canada…, có em sẽ ở lại đất nước mình để tiếp tục theo đuổi ngành nghề … Đọc tiếp Lễ “Tri Ân Và Trưởng Thành” Của Học Lớp 12 Niên Khóa 2017 – 2020