Giới thiệu

Thông điệp hình thành

Kim chỉ nam trong hoạt động đào tạo của Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) là “LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM”, phát triển năng lực tư duy, lòng say mê học tập và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Với phương châm đó, nhà trường thành lập CLB Học sinh để:

 

•    Tạo lập một sân chơi cho các em chủ động nâng cao các kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, phản biện, thuyết phục), kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm bên cạnh việc học tập kiến thức lý thuyết tại nhà trường.

•    Thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh được bổ sung thêm kiến thức xã hội và rèn luyện các kỹ năng thực tiễn trong đời sống.

•    Hoạt động của CLB sẽ là đầu tàu và nền tảng tạo cá tính riêng cho các em học sinh VAschools (Học sinh VAschools Năng động – Tự tin – Sáng tạo).

•    Ban điều hành CLB sẽ là đội ngũ tiên phong, gắn kết toàn thể học sinh với nhà trường thông qua các hoạt động.

Chức năng – Nhiệm vụ

Thành viên CLB học sinh VAschools đại diện cho tiếng nói và nhu cầu của học sinh VAschools, là cầu nối trong sự gắn kết giữa học sinh, trong mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên, trong sự phát triển các hoạt động nhà trường.

Chia sẻ và đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng cho các quy định, chính sách cũng như hoạt động của nhà trường.

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động nhằm:

 

•    Thúc đẩy học tập tiến bộ; 

•    Phát triển đời sống văn hóa tinh thần qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, vui chơi;

•    Nâng cao ý thức đóng góp cho xã hội.

Cam kết của thành viên CLB Học sinh

Thực hiện tích cực các chức năng – nhiệm vụ được giao, đề xuất cải tiến – sáng tạo để hoạt động của CLB ngày càng có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng trong nhà trường.

Là học sinh gương mẫu trong các vấn đề:

 

•    Kỷ luật:  tuân thủ tất cả các nội quy và quy định của nhà trường.

•    Tác phong: nghiêm chỉnh trong hành động, lời nói và ứng xử với người xung quanh.

•    Học tập: phấn đấu là tấm gương học tốt cho các bạn và các em.

•    Luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo:

Là cầu nối, tiên phong trong việc triển khai các hoạt động của nhà trường và của CLB học sinh đến với lớp mình

•    Hướng dẫn và định hướng cho các thành viên mới.

•    Phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết gắn bó trong nhà trường.

6236 Total Views 0 Views Today
Họ tên
Điện thoại
Email
Nội dung liên hệ
| Gia xe tai Hyundai hd72 lap rap | gia xe tai Hyundai HD99 thung dong lanh | Xe tai Hyundai hd72 nhap khau | Xe tai Hyundai HD99 thung bat | Xe tai Hyundai hd72 lap rap | gia xe tai Hyundai HD99 | Gia xe tai Hyundai hd72 nhap khau | gia xe tai Hyundai HD99 thung kin | Gia xe tai Hyundai hd65 ha tai | gia xe tai Hyundai moi nhat 2017 | xe ben Hyundai hd65 ha tai | Xe tai Hyundai HD99 6.5 tan | Xe tai Hyundai hd65 lap rap | Xe tai Hyundai HD99 thung kin | Gia xe tai Hyundai hd65 lap rap | xe tai Hyundai HD99 thung dong lanh | xe tai Hyundai hd65 ha tai | Bang gia xe tai hyundai 2017 | Gia xe ben Hyundai hd65 ha tai | gia xe tai Hyundai HD99 thung bat