Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

CLB HS là tập hợp các học sinh ưu tú được bầu chọn từ các lớp 1 đến 12 hoạt động dưới sự giám sát, hướng dẫn của Ban cố vấn nhà trường. Đứng đầu CLB HS là Ban điều hành chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức và thực hiện các hoạt động, phong trào của học sinh VAschools. Dựa theo nội dung hoạt động của CLB, các thành viên  được phân chia hoạt động vào 2 mảng chính là Phong trào và Học tập để các em phát huy tối đa năng lực và ưu thế của mình. Ngoài ra, CLB còn có Ban truyền thông giúp đưa thông tin các hoạt động đến với đại chúng nhanh chóng và hiệu quả.

Ban Cố Vấn

Ban cố vấn là các thành viên tham gia cố vấn, giám sát và thúc đẩy các hoạt động của CLB học sinh.

 

Ban điều hành

•    Gồm 7 thành viên: 5 thành viên chính thức và 2 thành viên dự khuyết.

•    Thành viên Ban điều hành được phân chia phụ trách hoạt động của từng ban nhỏ trong CLB theo kế hoạch chung toàn năm học.

•    Ban điều hành và thành viên chủ chốt của các ban nhỏ họp định kỳ 2 tuần 1 lần vào giờ ra chơi Thứ 6 để nắm bắt tình hình hoạt động chung của CLB, hoặc họp nhiều hơn khi có chương trình phát sinh.

•    Ban điều hành phải làm gương cho toàn thể học sinh tại nhà trường trong các vấn đề học tập, tác phong và kỉ luật.

 

Ban Phong trào

•    Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào cho các học sinh trường Việt Mỹ như: các dịp lễ hội, ngoại khoá, dã ngoại hoặc các chương trình từ thiện, giao lưu…

•    Phối hợp với Ban học tập và Ban truyền thông trong tất cả các hoạt động, đảm bảo các chương trình mang đầy đủ ý nghĩa học tập và vui chơi.

 

Ban học tập

•    Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn bó và thúc đẩy việc học tập cho học sinh toàn trường như: giúp bạn học tốt, các cuộc thi kiến thức, các buổi hội thảo,…

•    Tạo môi trường thi đua học tập sôi nổi trong học sinh cả tiếng Việt và tiếng Anh.

•    Phối hợp với Ban phong trào và Ban truyền thông trong tất cả các hoạt động, đảm bảo các chương trình mang đầy đủ ý nghĩa học tập và vui chơi.

 

Ban truyền thông

•    Là kênh phát thanh, tuyên truyền đại diện cho tiếng nói của học sinh trường Việt Mỹ, cập nhật kịp thời các hoạt động diễn ra, phát động phong trào học tập, vui chơi đến toàn trường.

•    Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại nhà trường cho học sinh và giáo viên.

•    Phối hợp với Ban học tập và Ban phong trào trong tất cả các hoạt động, đảm bảo các chương trình mang đầy đủ ý nghĩa học tập và vui chơi.

 

 

4489 Total Views 0 Views Today
Họ tên
Điện thoại
Email
Nội dung liên hệ
| Gia xe tai Hyundai hd72 lap rap | gia xe tai Hyundai HD99 thung dong lanh | Xe tai Hyundai hd72 nhap khau | Xe tai Hyundai HD99 thung bat | Xe tai Hyundai hd72 lap rap | gia xe tai Hyundai HD99 | Gia xe tai Hyundai hd72 nhap khau | gia xe tai Hyundai HD99 thung kin | Gia xe tai Hyundai hd65 ha tai | gia xe tai Hyundai moi nhat 2017 | xe ben Hyundai hd65 ha tai | Xe tai Hyundai HD99 6.5 tan | Xe tai Hyundai hd65 lap rap | Xe tai Hyundai HD99 thung kin | Gia xe tai Hyundai hd65 lap rap | xe tai Hyundai HD99 thung dong lanh | xe tai Hyundai hd65 ha tai | Bang gia xe tai hyundai 2017 | Gia xe ben Hyundai hd65 ha tai | gia xe tai Hyundai HD99 thung bat